Trang chủ / Chi tiết tin tức

Bkav VALA

Bkav VALA là giải pháp tổng thể Chuyển đổi số Quản trị doanh nghiệp.

Giới thiệu doanh nghiệp

Bkav VALA là giải pháp tổng thể Chuyển đổi số Quản trị doanh nghiệp. Bkav VALA sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số một cách toàn diện với hệ sinh thái:

- Văn phòng điện tử: xử lý công văn, văn bản điện tử

- Mạng xã hội công việc: tương tác, truyền thông nội bộ

- Quản trị nguồn nhân lực, tiền lương

- Quản lý Quy trình, luồng công việc và lập lịch

- Quản lý thời gian làm việc

- Quản lý mua/ bán hàng và phân phối

- Hóa đơn điện tử - Hợp đồng điện tử - Báo cáo Thuế…

- Ứng dụng các công nghệ như: BigData, AI, BI…giúp điều hành doanh nghiệp số.

Chính sách ưu đãi và điều khoản sử dụng

Miễn phí dịch vụ 3 tháng cho các SME lần đầu đăng ký sử dụng

Theo SMEdx.vn